ISO 9001:2015'İN FAYDALARI

İsletmenin piyasa itibarında artıs saglanması
Calışanlarda kalite bilincinin artırılması
Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanarak rekabet gucunun arttırılması İsletmenin uluslararası gecerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
Musteri ve proses odaklı bir yaklasımın benimsenmesi
Musteri memnuniyetinde ve musteri sadakatinde artıs sağlanması
Hata oranlarında, firelerde, yeniden islemelerde azalma sağlanması
Girdi, uretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi Sistematik yaklasım ve proses yaklasımının kavranması
Tedarikcilerin seciminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
İsletme ici yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
Beraber calışılan firmalara ve musterilere isletmenin bir Kalite Yonetim Sistemi cercevesinde yonetildiğini ispatlayarak guven sağlanması 
İsletme faaliyetlerinin standartlastırılmasını sağlayacak dokumantasyonun (altyapının) oluşturulması Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.