HUKUKİ DANIŞMANLIK

Prof Patent, Fikri Mülkiyet Hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

Gerek patent iptali davaları, gerekse Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptalinde, marka ve patent haklarının ihlali konularında, fikri ve sınaî mülkiyet hukuku alanındaki her tür dava çerçevesinde danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk bürosu aşağıda sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere, fikri ve sınaî mülkiyet hukuku alanında müvekkillerini temsil etmekte ve onlara danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • Marka ve patent hukuku (marka haklarının tespit edilmesi ve korunması, marka ve patent tescili, gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi, ihlal ve aykırılık vs. durumlarda dava açılması);
 • Telif hakkı (arabuluculuktan bilirkişi tayinine kadar telif hakları konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yardım, kullanım hakkı sözleşmeleri, kişinin kendi resmi üzerindeki hakkı, vb.)
 • Tasarımların korunması ve faydalı model hukuku (faydalı modellerin kullanımı ve uygulaması, taklit davaları vb.)
 • Haksız rekabet hukuku (haksız veya aldatıcı ticaret uygulamalarına ve eylemlerine karşı önlem alma ve müvekkilleri koruma, rekabet yasağının ihlali, marka hakkına ve ismine tecavüz hallerinde hukuki danışmanlık vb.)
 • İnternet hukuku (danışmanlık, sözleşmelerin düzenlenmesi, alan isimlerinin tescili ve devri vb.)

Prof Patent, müvekkillerini özellikle aşağıda sayılan hususlarda resmi merciler nezdinde gerçekleşen süreçlerde temsil etmekte ve onlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

 • Tescil için markaların, patentlerin, faydalı modellerin ve tasarımların seçimi ve kullanılabilirlikleri hususunda danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Eski tescillerin ve tescil taleplerinin incelenmesi,
 • Ulusal ve uluslararası alanda başvuruda bulunulması ve tescillerin yenilenmesi,
 • Her türlü itiraz ve iptal sürecinde müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Hukuki ve cezai yargı mercileri nezdinde tescile ilişkin itiraz ve marka ve patent ihlallerine ilişkin davaların yürütülmesi,
 • Marka ve patent haklarına, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin alım, satım ve devir sözleşmelerin müzakeresi ve düzenlenmesi,
 • DVD, CD ve benzeri telif hakkı ile korunan materyalin ihlali halinde dava açmak, ihlal ve korsanlık konusunda danışmanlık hizmeti vermek.