ROHS TESTİ

ROHS ( AĞIR METAL) TESTİ

    ROHS elektronik kartlarda ya da  malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur. 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002 - 95 - EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönergedir. Kurşun,Kadminyum, Civa ve bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar. Bu yönetmelik Ülkemizde de “EEE Yönetmeliği” adı ile Mayıs 2008’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB verilerine göre, hali hazırda  elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının, tüm atıkların % 4’üne ya da yıllık 6.5 milyon tona tekabül ettiği tahmin edilmektedir. Bu durum hem  tabiatı kirletmekte hem de dünyanın daha az gelişmiş bölgelerine teknoloji  akışını engellemektedir.  ROHS öncesi çıkan WEEE Direktifi, elektrikli ve elektronik  ekipman atıklarının ayrı toplanmasını ve geri  kazanımını zorunlu kılmaktadır.

 Yönetmeliğe Göre Üreticilerin  Yükümlülükleri;

Madde 7– Üreticiler;

a)Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürdükleri  yeni EEE’lerde homojen bir  malzeme içerisinde, kurşun, cıva, krom +6, polibromürlü bifenil ve polibromürlü  difenil eter maddelerinin ağırlık olarak %0,1 oranından (1000 ppm); kadmiyum maddesinin ise ağırlık  olarak % 0,01 (100 ppm) oranından  daha fazla bulunmamasını sağlamakla,

b)Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş  tarihinden sonra piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen

teknik kriterleri sağladığını gösteren  bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya  sunuluşundan itibaren 5 yıl süreylemuhafaza etmekle,

c)Her yıl Şubat ayı sonuna kadar  EK 3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa  vermekle,

d)İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için bu Yönetmeliğin 8. maddesine uymakla yükümlüdürler şeklinde belirtilmiştir.

 

Sağlığa zararlı maddeler nelerdir?

ROHS kapsamında kullanımı  yasaklanan 6 madde ve müsaade  edilen maksimum miktarlar ve kullanım alanları şunlardır:

 

1) Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik esya imal eden ve satan,

2) Kendi markasıyla baska tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik esyaları satan,

3) Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik esya ithal veya ihraç eden gerçek ve tüzel kisiler sorumlu olacaktır.

Kategori listesi, kapsam dısı durumlar ve limitler EU ROHS ile aynıdır. Buna göre kapsam dahilinde olan ürünler;

1. Büyük ev esyaları: Buzdolabı, derin dondurucu, fırın, ocak, çamasır makinesi, kurutma makinesi

2. Küçük ev aletleri: Elektrikli süpürge, ekmek kızartma makinesi, kahve makinesi, saç kurutma

makinesi, saat, kol saati, baskül

3. Bilisim ve telekomünikasyon ekipmanları: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, hesap makinesi, faks

makinesi, telefon, cep telefonu

4. Tüketici ekipmanları: Televizyon, radyo, video kaydediciler, DVD çalar, fotoğraf makinesi, kamera

5. Aydınlatma ekipmanları: Evlerde kullanılmayan türde floresan ampuller ve akım bosalmalı lambalar

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere): Matkap, testere, çim biçme makinesi, çit budama makinesi, yaprak toplama makinesi, püskürtme aletleri, perçin tabancası, çivi ve vida aletleri

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri: Elektrikli oyuncak trenler, oyuncak yarıs arabaları setleri, elde

tutulan tip video oyun konsolları, video oyunları; bilgisayarlı bisiklet, dalıs, kosu ve kürek çekme

jimnastik aletleri; elektrikli veya elektronik ünite içeren spor aletleri; para ile çalısan satıs makineleri

8. Otomatlar: Mesrubat, sekerleme, para vs. dağıtan otomatik makineler.