SEDEX

SEDEX Denetim ve Belgelendirme

   SEDEX İngilterede kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Tedarikçilerin iş kanunu ve çeşitli müşteri standartlarına göre gerçekleştirilen etik uygulama sonuçlarının saklandığı ve ilgili müşterilerle paylaşıldığı web tabanlı uluslararası bilgi/ veri depolama ve paylaşım sitesidir.

 SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE ASSOCİATION (SMETA) Denetimleri üretim yerlerindeki çalışma koşullarının, Yerel ülke kanunlarına,İlgili Tüzük ve Yönetmeliklere ve ETI standardına göre değerlendirilmesidir.

 Sedex denetimi aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

 

 • Zorla Çalıştırılmanın Önlenmesi
 • Sendikalaşma/Toplu Sözleşme özgürlüğünün Kısıtlanmaması
 • Çalışma Koşullarım İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olması
 • Çocuk İşçiliğin Önlenmesi & Genç İşçilik
 • Ayrımcılığın Önlenmesi
 • Çalışma Saatleri
 • Ödemeler ve Diğer haklar
 • Düzenli İstihdam
 • Disiplin Uygulamaları & Taciz ve Kötü Muamele Uygulamalarının Önlenmesi

  

BSCI Denetimi

 BSCI denetiminin ana hedefi, ILO Anlaşmaları, Birleşmiş Milletler 'Universal Declaration of Human Rights' (Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu), Birleşmiş Milletler çocuk hakları ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesine yönelik anlaşmaları, Birleşmiş Milletler Global Compact ve OECD'nin Guidelines for Multinational Enterprises (Çok Uluslu Holdingler İçin Yönerge)'i ve diğer ilgili uluslararası kabul edilen sözleşmeleri dikkate alarak, belirli sosyal ve çevre standartlarının kuruluşlar tarafından uygulandığını temin etmektir.

 

Denetimde aşağıda belirtilen konulara odaklanılmaktadır;

 

 1. Yasal Uyumluluk
 2. Birlesme ve toplu sözlesme özgürlügü
 3. Ayrımcılıgın önlenmesi
 4. Ücretlendirme
 5. Çalısma saatleri
 6. Isyerinde Saglık ve Güvenlik
 7. Çocuk isçiligi yasagı
 8. Zorla ve Zorunlu Çalıstırma ve Disiplin Cezaları Uygulama Yasagı
 9. Çevre ve çevre güvenligi hususları
 10. Yönetim sistemleri

 

BSCI (Business Social Compliance Initiative), Kurumsal Sosyal Uygunluk Girişiminin kısaltması olup, bütün tüketim malları için üretici ülkelerde sosyal standartları izlemek için oluşturulmuş ortak ve standartlaştırılmış bir Avrupa yaklaşımıdır. BSCI, gelişme odaklı bir sistem yaklaşımı ile Avrupa'da ve üretici ülkelerdeki yüzlerce kuruluşu kapsamaya çalışmaktadır.

 BSCI denetim sistemi, üreticiler üzerindeki denetim külfetini azaltmak üzere geliştirildi. Böylece BSCI üyesi olan kuruluşlar için farklı standartlar doğrultusunda ayrı ayrı denetim yaptırılmasına gerek kalmamıştır.

 BSCI, FTA (Foreign Trade Association) tarafından global tedarik zinciri içerisinde toplumsal uyumu geliştirmek isteyen şirketler için tutarlılık ve uyum yaratmak amacıyla kurulmuştur. BSCI, çeşitli Avrupa şirketlerinin etik kuralları ve izleme sistemleri için ortak bir platform oluşturmak ana amacı ile oluşturulmuştur.

 Denetim talepleri, üreticilerin bulundukları ülkeleri ayırt etmeksizin, her yerde aynıdır ve denetim sonuçları tüm BSCI üye kuruluşları tarafından kabul edilmektedir. BSCI sektör modeli SA 8000 standardını temel almaktadır ve SAI (Social Accountability International) tarafından tanınmaktadır.

 


SEDEX BELGESİ, SEDEX DENETİMİ, SEDEX ÇALIŞMASI, SEDEX SERTİFİKASI,  BSCI BELGESİ, BSCI DENETİMİ, BSCI ÇALIŞMASI, BSCI SERTİFİKASI